อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2563/5 เรื่องงบผูกพัน ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง10 มี.ค. 63 สถานะ435 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/8 เรื่องหน้าที่การตรวจสอบค่า k ประเภทค่า K วันที่ส่ง16 มี.ค. 62 สถานะ641 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/7 เรื่องจัดซื้อเราเตอร์ไร้สาย ราคา 1,050 บาท รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง12 มี.ค. 62 สถานะ619 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/5 เรื่องการจัดซื้อ ที่เจาะกระเพาะโค ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ498 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/4 เรื่องการจัดซื้อ ที่ถ่างปากโค ถือเป็นประเภทรายจ่ายใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ367 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/3 เรื่องการจัดซื้อ เครื่องมือผ่าซากสัตว์ชุดใหญ่ ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ408 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/2 เรื่องการจัดซื้อชุดหูฟังจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงปอด ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ531 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/1 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กีฬา (ประเภทเครื่องออกกำลังกาย) ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง3 ม.ค. 62 สถานะ1031 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/58 เรื่องกรรไกรตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเล็กๆ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง26 ธ.ค. 61 สถานะ496 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/57 เรื่องน้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง26 ธ.ค. 61 สถานะ1027 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 45 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า