ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

 1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  โปรแกรม CUCEM-K Version 2.0   
โปรแกรมการคำนวณค่า K (ดัชนีค่า K เดือนกรกฎาคม 2561)
ผู้เข้าชม : 16010

สำนักงบประมาณ ขอเรียนว่าการพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมโดยรอบคอบ 
เรียงลำดับก่อนหลังตาม วัน เดือน ปี ที่เสนอขอ ฉะนั้น การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลใด จึงไม่มีผลต่อ 
การพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ให้รวดเร็วกว่าปกติแต่ประการใด ซึ่งตามระเบียบข้าราชการพลเรือน และ 
ประมวลกฎหมายอาญา (การให้สินบนเจ้าพนักงาน) หากได้มีการดำเนินการดังกล่าว จะมีความผิดร้ายแรง " 
สำหรับโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) สามารถ Download ไปใช้งานได้ ทั้งนี้เมื่อ
Download โปรแกรมไปแล้ว ขอให้เรียกใช้เฉพาะในส่วนของ การคำนวณ เท่านั้น ส่วนของโปรแกรมที่เกี่ยวกับการ
จัดการฐานข้อมูลนั้น ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ สำนักงบประมาณจะทำการ Update ดัชนีราคาในแต่ละเดือนลง
ฐานข้อมูลในโปรแกรม ผู้ใช้เพียงแต่ Download โปรแกรมไป และทำการ Update ดัชนีราคา ในโปรแกรมที่ 
Download และ Setup ไว้แล้ว ดังนี้

 1. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย Download โปรแกรม 
  - เมื่อ Download โปรแกรมและ Setup ( โดย file "setup" ใน folder "disk1" จะได้ Folder ชื่อ 
  " CUCEM-K Version2" ) แล้ว ให้ copy file ชื่อ "dbK_VALUE.mdb" (ดัชนีราคา) จาก folder
  "database" ไปทำการ update file ใน "CUCEM-K Version2" ก่อนใช้โปรแกรม
 2. กรณีที่ได้ Download โปรแกรมไปใช้งานแล้ว 
  - ในการ Update ดัชนีราคาให้ทำการ Download เฉพาะ file " dbK_VALUE.mdb " 
  - ต้องทำการ exextract file ให้อยู่ในรูปแบบ dbK_VALUE.mdb )
  ไปทำการ Update file ในโปรแกรมที่ Setup แล้ว และใช้งานอยู่เดิม (CUCEM-K Version2)

และหากยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สามารถหารือและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรง จาก
สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร. 0 2265 1997 

หมายเหตุ :โปรแกรมนี้ ใช้ได้เฉพาะ Windows XP, Vistra, Windows 7 32bits เท่านั้น

ไฟล์แนบ

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 ต.ค. 2560   |   16:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1725 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 779.09 KB

โปรแกรม CUCEM-K Version 2.0

วันที่ลงประกาศ : 15 พ.ค. 2561   |   15:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2235 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 6.03 MB

dbK_VALUE.zip

วันที่ลงประกาศ : 06 ส.ค. 2561   |   10:33   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 495 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 25.33 KB
วันที่ประกาศ : 06 ก.ค. 2561 | 09:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ส.ค. 2561 | 10:33 น.
0 Shares