อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  โปรแกรม CUCEM-K Version 3.0   
โปรแกรม CUCEM-K Version 3.0
ผู้เข้าชม : 137926

เข้าใช้งานโปรแกรม CUCEM-K version 3.0

       

หมายเหตุ การคำนวณค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ที่มีการเปิดซองประกวดราคา ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557 - 31 มกราคม 2558
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งโปรแกรม CUKEM-K version 3.0 ไม่สามารถรองรับการคำนวณดัชนีราคาเป็นรายวันในช่วงเวลาดังกล่าวได้

ไฟล์แนบ

คู่มือการใช้โปรแกรมCUCEM-K Version 3.0

วันที่ลงประกาศ : 17 เม.ย. 2563   |   11:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 19063 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.19 MB

มติ ครม วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (ที่ นร 0506/ว 185)

วันที่ลงประกาศ : 19 มี.ค. 2564   |   10:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 3661 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.77 MB
วันที่ประกาศ : 15 เม.ย. 2563 | 09:48 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ก.ค. 2566 | 08:39 น.
0 Shares