ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 80 วันที่ประกาศ23 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม56 เลขที่ดาวน์โหลด14 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0702/ว 73 วันที่ประกาศ11 เม.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม750 เลขที่ดาวน์โหลด521 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0728/ว 70 วันที่ประกาศ04 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม429 เลขที่ดาวน์โหลด132 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 68 วันที่ประกาศ29 มี.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม373 เลขที่ดาวน์โหลด201 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ เลขที่หนังสือนร 0729.2/ว 64 วันที่ประกาศ19 มี.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม221 เลขที่ดาวน์โหลด46 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕ เลขที่หนังสือนร 0704/ว 62 วันที่ประกาศ14 มี.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม192 เลขที่ดาวน์โหลด28 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕ เลขที่หนังสือนร 0704/ว 61 วันที่ประกาศ14 มี.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม159 เลขที่ดาวน์โหลด16 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 46 วันที่ประกาศ13 ก.พ. 2561 หน้า0 เข้าชม218 เลขที่ดาวน์โหลด130 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 44 วันที่ประกาศ09 ก.พ. 2561 หน้า0 เข้าชม78 เลขที่ดาวน์โหลด19 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่อง เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... เลขที่หนังสือนร 0728/ว 44 วันที่ประกาศ09 ก.พ. 2561 หน้า1 เข้าชม86 เลขที่ดาวน์โหลด29 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 195 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 20 หน้า