อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2561/56 เรื่องกรรไกรตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง17 ธ.ค. 61 สถานะ1470 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/55 เรื่องน้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายงานค่าวัสดุ ประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง17 ธ.ค. 61 สถานะ634 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/53 เรื่องสำนักงบประมาณมีราคากลางค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสหรือรถทัวร์) หรือไม่ครับ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง26 พ.ย. 61 สถานะ6556 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/51 เรื่องกรณีเงินค่าซ่อมแซมจะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง19 พ.ย. 61 สถานะ390 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/48 เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง8 พ.ย. 61 สถานะ891 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/47 เรื่องระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง6 พ.ย. 61 สถานะ393 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/44 เรื่องงบประมาณการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561 ประเภทด้านการงบประมาณ วันที่ส่ง19 ต.ค. 61 สถานะ340 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/43 เรื่องการอ้างอิงราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง17 ต.ค. 61 สถานะ2319 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/42 เรื่องการจัดหาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง15 ต.ค. 61 สถานะ1117 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/41 เรื่องการกำหนดระยะเวลาจ้าง ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง4 ต.ค. 61 สถานะ648 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 45 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า