อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ที่อยู่สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 38012

ที่อยู่หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ เลขที่ 1063 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เวลาเปิด - ปิด : 08.30 - 16.30 น.

งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ  
หมายเลขโทรศัพท์ :09 5489 2940 , 09 5490 6015 และ 06 6121 7327
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  saraban@bb.go.th

สอบถามข้อมูลทั่วไป 
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 5489 2940 , 09 5490 6015 และ 06 6121 7327
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : webmaster@bb.go.th

 

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ เลขที่ 1063 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 09 เม.ย. 2567 | 14:17 น.
0 Shares