อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ที่อยู่สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 22601

ที่อยู่หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ เลขที่ 1063 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เวลาเปิด - ปิด : 08.30 - 16.30 น.

งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ  
หมายเลขโทรศัพท์ :08 3808 6477 , 08 3807 8755 และ 09 3708 4838
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  saraban@bb.go.th

สอบถามข้อมูลทั่วไป 
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 3808 6477 , 08 3807 8755 และ 09 3708 4838
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : webmaster@bb.go.th

 

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 เม.ย. 2566 | 16:58 น.
0 Shares