คำแนะนำการใช้งานระบบถาม-ตอบ สำนักงบประมาณ

ขั้นตอนของระบบถาม-ตอบ

STEP 1

ต้องเป็นสมาชิก จึงจะตั้งคำถามได้
กรุณากรอกข้อมูลจริงในการสมัครสมาชิก
สำนักงบประมาณขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถาม
หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่น่าเชื่อถือ
ไม่สามารถติดต่อผู้ถามได้

STEP 2

เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว
ตั้งคำถามโดยระบุหมวดหมู่คำถามให้สอดคล้อง
กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการถามให้ชัดเจน
โดยระบุลงในช่องรายละเอียดคำถาม
โดยผู้ถามจะยังไม่เห็นคำถามในระบบ

STEP 3

สำนักงบประมาณได้รับคำถาม
และเข้าสู่กระบวนการตอบคำถามภายใน
ของสำนักงบประมาณ

STEP 4

กระบวนการตอบคำถามของสำนักงบประมาณ
โดยสำนักงาน/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง

STEP 5

ผู้บริหารเห็นชอบให้เผยแพร่
และ Admin เผยแพร่คำตอบ

STEP 6

เผยแพร่คำตอบให้ผู้ถาม/ประชาชนทั่วไป
สามารถดูได้