ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ  >  คู่มือระบบ e-Budgeting   >  คู่มือการบันทึกพิกัดรายการงบประมาณ (e-BGIS)  

คู่มือการบันทึกพิกัดรายการงบประมาณ (e-BGIS)


ข้อมูลทั้งหมด : 1 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า