ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   
รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2562/5 เรื่องการจัดซื้อ ที่เจาะกระเพาะโค ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ77 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/4 เรื่องการจัดซื้อ ที่ถ่างปากโค ถือเป็นประเภทรายจ่ายใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ63 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/3 เรื่องการจัดซื้อ เครื่องมือผ่าซากสัตว์ชุดใหญ่ ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ55 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/2 เรื่องการจัดซื้อชุดหูฟังจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงปอด ถือเป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง28 ม.ค. 62 สถานะ89 อ่านรายละเอียด
รหัส2562/1 เรื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กีฬา (ประเภทเครื่องออกกำลังกาย) ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง3 ม.ค. 62 สถานะ75 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/58 เรื่องกรรไกรตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเล็กๆ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง26 ธ.ค. 61 สถานะ73 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/57 เรื่องน้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง26 ธ.ค. 61 สถานะ73 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/56 เรื่องกรรไกรตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เป็นรายจ่ายประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง17 ธ.ค. 61 สถานะ243 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/55 เรื่องน้ำยาล้างรถหรือแชมพูล้างรถ เป็นรายงานค่าวัสดุ ประเภทใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง17 ธ.ค. 61 สถานะ198 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/53 เรื่องสำนักงบประมาณมีราคากลางค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสหรือรถทัวร์) หรือไม่ครับ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง26 พ.ย. 61 สถานะ412 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 32 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 4 หน้า