ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS)   >  คู่มือการบันทึกพิกัดรายการงบประมาณ (e-BGIS)  >  คู่มือการบันทึกพิกัดรายการงบประมาณ  
คู่มือการบันทึกพิกัดรายการงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 514
วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares