ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  เอกสารประกอบการบรรยาย  >  [เอกสารประกอบการบรรยาย] การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
[เอกสารประกอบการบรรยาย] การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เข้าชม : 889

ไฟล์แนบ

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายภาณุ จันทร์เจียวใช้.pdf

วันที่ลงประกาศ : 28 ก.ย. 2561   |   16:44   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 448.84 KB

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์.pdf

วันที่ลงประกาศ : 28 ก.ย. 2561   |   16:44   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.07 MB

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

วันที่ลงประกาศ : 28 ก.ย. 2561   |   16:44   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.52 MB
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2561 | 16:53 น.
0 Shares