ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง คําชี้แจง กรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล แสดงความเห็นคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... (นิยาม “รัฐวิสาหกิจ”)   
เรื่อง คําชี้แจง กรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล แสดงความเห็นคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... (นิยาม “รัฐวิสาหกิจ”)
ผู้เข้าชม : 387
วันที่ประกาศ : 02 ส.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 ส.ค. 2561 | 11:46 น.
0 Shares