ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS)   >  คู่มือระบบ e-Budgeting  >  คู่มือระบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการฯ ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ตามปฏิทินงบประมาณฯ ปี 62 (หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการฯ ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ตามปฏิทินงบประมาณฯ ปี 62 (หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ผู้เข้าชม : 835
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares