อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS, BBL)   >  คู่มือระบบ e-Budgeting  >  คู่มือระบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการฯ ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ตามปฏิทินงบประมาณฯ ปี 62 (หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการฯ ในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ตามปฏิทินงบประมาณฯ ปี 62 (หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ผู้เข้าชม : 2814
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares