ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  การปฏิบัติงาน บริหารและกำกับดูแลองค์กร  >  แผนปฏิบัติราชการประจำปี   >  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าชม : 342
วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 ก.ค. 2561 | 09:02 น.
0 Shares