อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1029
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจ
  • รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ
  • เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ
  • ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  • รัฐวิสาหกิจ
  • องค์การมหาชน
  • กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ประกาศ : 06 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 08 มิ.ย. 2561 | 15:49 น.
0 Shares