ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผู้เข้าชม : 1085
วันที่ประกาศ : 04 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares