ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้เข้าชม : 1706

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ย. 2561 | 11:24 น.
0 Shares