ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >  ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....   
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....
ผู้เข้าชม : 301
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 มี.ค. 2561 | 14:36 น.
0 Shares