อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้เข้าชม : 774
  • รัฐวิสาหกิจ
  • สภากาชาดไทย
  • กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
  • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 พ.ค. 2561 | 09:55 น.
0 Shares