ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS)   >  คู่มือระบบ BB-EvMIS   >  ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ในระบบ BB EvMIS  
ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ในระบบ BB EvMIS
ผู้เข้าชม : 365
วันที่ประกาศ : 29 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ก.ย. 2561 | 10:40 น.
0 Shares