อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS, BBL)   >  คู่มือระบบ BB-EvMIS   >  ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ในระบบ BB EvMIS  
ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ในระบบ BB EvMIS
ผู้เข้าชม : 1479
วันที่ประกาศ : 29 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ก.ย. 2561 | 10:40 น.
0 Shares