ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)   >  คู่มือการคิดค่า K และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง   
คู่มือ การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
ผู้เข้าชม : 20333

ไฟล์แนบ

คู่มือค่า K.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 ต.ค. 2560   |   15:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 3823 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 8.23 MB

มติ ครม. เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ นร 0504/1563 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2548.PDF

วันที่ลงประกาศ : 05 มิ.ย. 2561   |   14:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 503 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 409.31 KB

เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551.PDF

วันที่ลงประกาศ : 05 มิ.ย. 2561   |   14:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 693 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 586.64 KB

นร 0719/ว 19 ลว. 14 ธ.ค. 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง.PDF

วันที่ลงประกาศ : 05 มิ.ย. 2561   |   14:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 663 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 301.78 KB

นร0731.1-ว 104 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 มิ.ย. 2561   |   15:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 779 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 65.65 KB
วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 มิ.ย. 2561 | 15:53 น.
0 Shares