ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  กฎหมายและระเบียบ  >  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   >  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 6876
วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 พ.ย. 2561 | 11:45 น.
0 Shares