ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การติดตามและประเมินผล  >  รายงานการติดตามประเมินผล   >  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค 59 - 30 ธค 59]  
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค 59 - 30 ธค 59]
ผู้เข้าชม : 438

0

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 | 16:51 น.
0 Shares