ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  History   >  test  
test
เริ่ม
01ก.ย. 60
00:00
สิ้นสุด
01ก.ย. 60
00:00
ผู้เข้าชม : 50

ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (สำนักนายกรัฐมนตรี))

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ย. 2560 | 16:55 น.
0 Shares