อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ  >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑๑  
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑๑
ผู้เข้าชม : 12568

< ขณะนี้ได้ปิดระบบลงทะเบียน นงส. รุ่นที่ 11แล้ว >

ไฟล์แนบ

ใบสมัคร เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (ภาครัฐ).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2182 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 214.03 KB

ใบสมัคร เข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (ภาคเอกชน).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 781 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 226.66 KB

รายละเอียด โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง นงส. (รุ่นที่ 11)

วันที่ลงประกาศ : 27 พ.ย. 2566   |   14:49   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 3045 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 534.41 KB

ที่ นร 0722 - 1274 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (ปลัดกระทรวงมหาดไทย).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 422 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 397.47 KB

ที่ นร 0722 - 1275 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (อัยการสูงสุด).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 188 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 380.66 KB

ที่ นร 0722 - ว 18 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 449 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 386.08 KB

ที่ นร 0722 - ว 19 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (กลต, นายกสมาคม, นายกสภา และภาคเอกชน).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 206 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 401.84 KB

ที่ นร 0722 - ว 20 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 11 (อบจ, สันนิบาติเทศบาล).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 พ.ย. 2566   |   17:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 284 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 390.78 KB

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม รุ่น 11

วันที่ลงประกาศ : 08 ธ.ค. 2566   |   22:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1431 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 151.33 KB
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 2566 | 14:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ม.ค. 2567 | 18:59 น.
0 Shares