อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ ลว ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ ลว ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 1591

ไฟล์แนบ

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ ลว ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ลงประกาศ : 20 มิ.ย. 2566   |   17:54   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 569 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 358.00 KB

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ลงประกาศ : 20 มิ.ย. 2566   |   18:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1740 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 511.19 KB
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20 มิ.ย. 2566 | 18:01 น.
0 Shares