อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >  เรื่อง การจัดทำข้อเสนอเบี้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง การจัดทำข้อเสนอเบี้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้าชม : 6095

ไฟล์แนบ

1. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0716_ว14 ลว 23 พย 65

วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ย. 2565   |   14:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2067 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 575.00 KB

2. แบบข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณปี 2567

วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ย. 2565   |   14:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1812 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 19.19 KB

3. คำอธิบายข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณปี 2567.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ย. 2565   |   14:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1840 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 83.75 KB

4. วิธีการจัดทำคำของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ย. 2565   |   14:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1047 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 85.20 KB

5. เอกสารประกอบการของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ย. 2565   |   14:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1087 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 230.37 KB

6. รายชื่อผู้ประสานงาน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 พ.ย. 2565   |   14:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 772 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 64.03 KB
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2565 | 14:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 พ.ย. 2565 | 14:21 น.
0 Shares