อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ  >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๙  
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๙
ผู้เข้าชม : 5693

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2265 1833, 0 2265 2201, 0 2265 1752 และ 0 2265 1753

ไฟล์แนบ

นร 0734 - ว 92 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2597 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 600.11 KB

นร 0734 - ว 93 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 322 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 614.08 KB

นร 0734 - ว 94 เรียน นายกสมาคมฯ นายกสภาฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 325 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 616.71 KB

ที่ นร 0734 - 4923 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 964 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 614.42 KB

ที่ นร 0734 - 4924 กราบเรียน อัยการสูงสุด.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 266 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 584.32 KB

รายละเอียดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   13:34   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1882 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 224.24 KB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 9 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ).pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1539 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 143.30 KB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 9 (ภาคเอกชน).pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2565   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 497 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 158.20 KB

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 [update 14 มี.ค. 65]

วันที่ลงประกาศ : 14 มี.ค. 2565   |   12:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1814 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 149.94 KB
วันที่ประกาศ : 08 มี.ค. 2565 | 11:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 11 เม.ย. 2565 | 09:52 น.
0 Shares