อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เข้าชม : 890

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.pdf

วันที่ลงประกาศ : 02 เม.ย. 2564   |   09:29   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 520 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.75 MB
วันที่ประกาศ : 02 เม.ย. 2564 | 09:40 น.
0 Shares