อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การรับฟังความคิดเห็น   >  การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้เข้าชม : 548

> เปิดเผยแพร่ระบบรับฟังความคิดเห็น (รอบ 1) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2563> เปิดเผยแพร่ระบบรับฟังความคิดเห็น
(รอบ 2) ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563


หมายเหตุ เปิด-ปิดระบบ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ก.ค. 2563 | 13:56 น.
0 Shares