อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือ/ขั้นตอนสำหรับบุคลากรสำนักงบประมาณ  >  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   >  ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ผู้เข้าชม : 1767

ไฟล์แนบ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนองานและการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ลงประกาศ : 19 เม.ย. 2566   |   17:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 341.90 KB

ขั้นตอนการดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ AOCC OCC และ ILC.pdf

วันที่ลงประกาศ : 19 เม.ย. 2566   |   17:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 141 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 57.65 KB

การจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในสำนักงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 155 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 9.80 MB

การพัฒนาสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 199 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 11.27 MB

ขั้นตอนการขออนุมัติเขารับการฝึกอบรม.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 9.94 MB

ขั้นตอนการจัดหาวิทยากร.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 894 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 8.31 MB

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1838 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 9.07 MB

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนองานและการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 240 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 6.75 MB

ขั้นตอนการดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 255 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 8.88 MB

หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.)

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   12:09   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 141 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 10.45 MB

หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับกลาง (นงก.)

วันที่ลงประกาศ : 21 เม.ย. 2566   |   13:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 138 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 5.89 MB
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2566 | 13:24 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 เม.ย. 2566 | 13:43 น.
0 Shares