อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  มาตรการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   >  คำสั่ง-ประกาศ   >  ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖ เรื่อง การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  
ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖ เรื่อง การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ผู้เข้าชม : 356

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด นร 0505 ว 116 (มติ 19 มี.ค.63).pdf

วันที่ลงประกาศ : 24 มี.ค. 2563   |   15:03   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 506 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 5.53 MB
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2563 | 15:01 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 มี.ค. 2563 | 15:03 น.
0 Shares