ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แบบสำรวจ ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์  
แบบสำรวจ ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
1. ความพึงพอใจด้านความเร็วในการค้นหา2. ความพึงพอใจด้านการจัดลำคับความสำคัญของข้อมูล ( สิ่งที่สำคัญ อยู่บนสุดลดหลั่นกันไป)