อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ถาม - ตอบ


ประเภท : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เรื่อง : สอบถามราคาวัสดุจราจร
วัตถุประสงค์ : หาข้อมูลเพื่อนำไปจัดซื้อ
ถาม
กระบองไฟฟ้า และกรวยยางจราจร จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานเท่าไหร่
ตอบ กระบองไฟฟ้า และกรวยยางจราจร เป็นรายการที่มิได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(ในกรณี การจำแนกว่าเป็นจัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนการหารือกับกองกฎหมายและระเบียบ)

ผู้ตอบคำถาม : กองมาตรฐานงบประมาณ 1