ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  ผลงานสำคัญของรัฐบาล “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”  
ผลงานสำคัญของรัฐบาล “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”
ผู้เข้าชม : 159
วันที่ประกาศ : 22 ม.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 ม.ค. 2562 | 16:56 น.
0 Shares