ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >  สรุปผลการดําเนินงาน เรื่อง การประชุมประจําปี ครั้งที่ ๑๔ สําหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับสูงในกลุ่มประเทศ OECD และกลุ่มประเทศเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
สรุปผลการดําเนินงาน เรื่อง การประชุมประจําปี ครั้งที่ ๑๔ สําหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับสูงในกลุ่มประเทศ OECD และกลุ่มประเทศเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 63
วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares