ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS)   >  แบบฟอร์มลงทะเบียน   >  แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนราชการ)  
แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนราชการ)
ผู้เข้าชม : 702

ไฟล์แนบ

ตัวอย่างหนังสือประทับตรา.pdf

วันที่ลงประกาศ : 05 ต.ค. 2561   |   16:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 54.26 KB

แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งานส่วนราชการ(อปท).pdf

วันที่ลงประกาศ : 07 พ.ย. 2561   |   15:27   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 54.86 KB
วันที่ประกาศ : 03 ต.ค. 2561 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 07 พ.ย. 2561 | 15:27 น.
0 Shares