ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง   >  พิธีรับประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1  
พิธีรับประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1
ผู้เข้าชม : 195

โดย ท่านเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) เป็นผู้มอบประกาศ แก่ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นงก.  จำนวน 67 ราย

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

โดยในช่วงเวลา 9.00 น. - 16.00 น. เป็นการนำเสนอรายงานกลุ่มของผู้เข้าศึกษาอบรม

ภาพโดย - ชาคริต งามวิทยศิริ (นายช่างศิลปกรรม) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2561 | 16:30 น.
0 Shares