ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ   >  นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๓๐ เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)  
นร ๐๗๓๑.๒/ว ๑๓๐ เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ผู้เข้าชม : 1681

ไฟล์แนบ

ที่ นร 0731.2/ว 130 ลว 4 กันยายน 2561

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   15:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 601 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 415.98 KB

คู่มือการกรอกแบบรายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ 2561 (แก้ไข 11 ก.ย. 61).pdf

วันที่ลงประกาศ : 11 ก.ย. 2561   |   17:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 420 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 106.78 KB

เบอร์ติดต่อกองมาตรฐานงบประมาณ ๒

วันที่ลงประกาศ : 14 ก.ย. 2561   |   10:13   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 92.13 KB

11.09.61 ลงเวป แบบรายงาน OUC.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ย. 2561   |   14:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 399 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 105.51 KB
วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 ม.ค. 2562 | 09:58 น.
0 Shares