ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง   >  รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑  
รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑
ผู้เข้าชม : 2209

หมายเหตุ    1. กรุณาติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ลงบนใบสมัคร
               2. กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองและยินยอมอนุญาตของหัวหน้าหน่วยงาน ฯ 
ฉบับจริง  มาที่สำนักงบประมาณ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
             
3. แสดงผลได้ดีโดยใช้ google Chrome 
               4. ติดต่อสอบถามโทร. 02 265 1834 หรือ 1755 หรือ 1751

ไฟล์แนบ

หนังสือรับรองและยินยอมอนุญาตของหัวหน้าหน่วยงานฯ.doc

วันที่ลงประกาศ : 11 ก.ค. 2561   |   15:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 34.00 KB

ประชาสัมพันธ์นงก.รุ่นที่1.png

วันที่ลงประกาศ : 11 ก.ค. 2561   |   16:29   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 972.20 KB

นร ๐๗๓๔-๑๔๖๘๑อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

วันที่ลงประกาศ : 13 ก.ค. 2561   |   16:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 73.20 KB

นร ๐๗๓๔-ว.๑๑๑หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รัฐวาสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งเอกชน (1).pdf

วันที่ลงประกาศ : 13 ก.ค. 2561   |   16:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 69.85 KB

คู่มือ-การพิมพ์ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.ค. 2561   |   16:05   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 691.84 KB
วันที่ประกาศ : 11 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 ส.ค. 2561 | 09:36 น.
0 Shares