ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)  
ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1190
  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ : 06 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares