ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย  >  โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย   >  เอกสารประกอบการบรรยาย (สตง.) เรื่อง ข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
เอกสารประกอบการบรรยาย (สตง.) เรื่อง ข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เริ่ม
24พ.ค. 61
13:00
สิ้นสุด
24พ.ค. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 651

ไฟล์แนบ

เรื่อง ข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ลงประกาศ : 24 พ.ค. 2561   |   10:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 6.81 MB
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2561 | 10:01 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ค. 2561 | 10:30 น.
0 Shares