ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การเปิดเผยราคากลาง   >  จ้างดำเนินการเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ระบบเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
จ้างดำเนินการเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ระบบเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 736
วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares