ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย  >  โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย   >  สำนักงบประมาณขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำนักงบประมาณขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่ม
24พ.ค. 61
13:00
สิ้นสุด
24พ.ค. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 464

สำนักงบประมาณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ และ ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

01 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

02 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 157.72 KB

03 กำหนดการอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 72.29 KB

04 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมฯ​.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.31 KB

05 แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.98 KB
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 2561 | 12:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 พ.ค. 2561 | 09:47 น.
0 Shares