อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๑ เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้เข้าชม : 1966
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจ
  • ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
  • ประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ
  • ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ
  • ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ
  • งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
วันที่ประกาศ : 03 ก.พ. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 07 พ.ค. 2561 | 13:48 น.
0 Shares