ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  กฎหมายและระเบียบ  >  การรับฟังความคิดเห็น   >  การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เริ่ม
10เม.ย. 61
00:00
สิ้นสุด
25เม.ย. 61
00:00
ผู้เข้าชม : 661

ไฟล์แนบ

บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 เม.ย. 2561   |   10:03   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

ภาคผนวก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

วันที่ลงประกาศ : 27 เม.ย. 2561   |   10:03   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 42.25 MB
วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 31 พ.ค. 2561 | 09:28 น.
0 Shares