ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >  ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ การชี้แจงข่าวเรื่อง งบประมาณและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ การชี้แจงข่าวเรื่อง งบประมาณและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผู้เข้าชม : 390
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 2561 | 14:31 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 พ.ค. 2561 | 11:25 น.
0 Shares