ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ   >  ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OPERATING UNIT COST : OUC)   
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OPERATING UNIT COST : OUC)
ผู้เข้าชม : 655

ไฟล์แนบ

แบบรายงาน OUC.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 19 เม.ย. 2561   |   14:54   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 20.62 KB

TAG

ouc
วันที่ประกาศ : 12 ก.พ. 2559 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2561 | 14:59 น.
0 Shares