ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  ราคางานต่อหน่วย   >  อัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม ๒๕๕๘)   
อัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม ๒๕๕๘)
ผู้เข้าชม : 417
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2558 | 00:00 น.
0 Shares