ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   >  ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (ELECTRIC VEHICLE, EV) ในหน่วยงานภาครัฐ   
ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (ELECTRIC VEHICLE, EV) ในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้เข้าชม : 1040

ไฟล์แนบ

แบบสำรวจกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 19 เม.ย. 2561   |   10:11   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 151.57 KB
วันที่ประกาศ : 08 ธ.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares